Ընդհանուր Դրույթներ

Ընդհանուր դրույթներ


Խնդրում ենք ուշադիր կարդացեք բոլոր մանրամասները:


Մուտք գործելով www.kilikiashop.com ինտերնետային կայք, Դուք ընդունում եք հետևյալ դրույթներն ու պայմանները, որոնք սահմանում են գնորդի կողմից հեռակա կարգով ինտերնետ խանութի միջոցով ապրանքներ ձեռք բերելու կարգն ու պայմանները:

Կազմակերպությունն իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել ընդհանուր դրույթներում և պայմաններում ցանկացած ժամանակ:


Հեղինակային իրավունք
 

Կայքում ներկայացված “ԿԻԼԻԿԻԱ” հավաքածուի նմուշները համարվում են հեղինակային աշխատանքներ և պաշտպանված են  ՀՀ  “Հեղինակային իրավունքի մասին օրենքով սահմանված կարգով”:

“ԿԻԼԻԿԻԱ” հավաքածուի  զարդերի տեսքը և գույնային համադրությունը համարվում է հեղինակային:

Անվճար առաքում 

Կարատվում է միայն Երևանում, նույն կամ հաջորդ օրը, կախված պատվերի ձևակերպման ժամից։
Հայաստանի տարածքով առաքումը կկատարվի ըստ նախնական պայմանավորվածության:

Որակի երաշխավորում
Կազմակերպությունը պատասխանատու է վաճառված իրի որակի, արծաթի 925 հարկին համապատասխանության և լիարժեք լինելու համար,
ինչպես նաև պատասխանատու է կորած, չառաքված և հասցեատիրոջը չհասած պատվերի համար:

Վճարում և վճարման միջոցներ

Կայքում հասանելի են հետևյալ վճարման եղանակները՝ ArCa, eDram, Visa, MasterCard։
Առկա է նաև «վճարել կանխիկ» ծառայությունն, ինչը հնարավորություն է տալիս կատարել առձեռն վճարում անձամբ առաքչին։

Վերադարձ
Գումարի վերադարձ: Պատվերը չեղարկելուց և ապրանքի վերադարձից հետո գումարը վերադարձվում է հաճախորդի կողմից նշված հաշվեհամարին, կամ կանխիկ:
Գումարը հաշվեհամարին փոխանցվում է ապրանքի վերադարձից հետո ոչ ուշ քան 10 օրվա ընթացքում:
Պատվիրատուն ունի վերադարձի հնարավորություն, առաքման դեպքում, առաքչի ներկայությամբ զննում կատարելու ժամական։